Přihlášení
Zapomenuté heslo

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, KTERÝ NEMÁ VÁZANOU ŽIVNOST PO 3. 3. 2021

Přesto, že se množí „zaručené zprávy“ o prodloužení termínu 3.3.2021 pro povinnost vázané živnosti pro realitního zprostředkovatele, je třeba upřesnit, že tento návrh sice padl, ale vůbec není jisté, že bude schválen.


A proto je v tuto chvíli je v platnosti zákon 39/2020 Sb., který říká, že:


Od 3. 3. 2021 má realitní zprostředkovatel mít podle zákona „vázanou živnost“.


Co se však stane, pokud ji stále ještě nemá, (a je zcela jedno, z jakého důvodu), a tudíž porušuje zákon. Jak by se měl v tomto případě zachovat.


1) Rozběhnuté obchody lze dokončit, nelze pouze uzavírat nové smlouvy, možná některé servery takovým „volňákům“ odmítnou inzerci.


2) Existuje institut odpovědného zástupce a také možnost spolupráce s někým dalším, kdo má vázanou živnost, a pro koho můžete dočasně pracovat jako zaměstnanec nebo na jinou formu dohody, nelze pouze fakturovat na IČ podíl na provizi.


3) Stále ještě jsou volné termíny zkoušek profesní kvalifikace a se získaným Osvědčením a pojištěním vám pak kterýkoliv ŽÚ vázanou živnost udělá během chvíle.


S výše uvedeným také souvisí informace k zasílání dokladů o pojištění realitních zprostředkovatelů v r. 2021


Doklad u uzavřené pojistné smlouvě je nutno v souladu s § 7 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, je třeba zaslat po jejím uzavření nebo změně základních podmínek pojistné smlouvy a dále také pochopitelně při změně pojišťovny. Základními parametry smlouvy je výše spoluúčasti, limit plnění, případně změna rozsahu krytých škod. Není tedy nutné zasílat doklad, že smlouva, která MMR již byla zaslána v předešlém roce, beze změny pokračuje dále, neboť byla prolongována zaplacením pojistky na další rok.


Do definitivního ukončení coronavirových omezení pohybu osob, tedy nejen samotného nouzového stavu, MMR toleruje zaslání prostým e-mailem na podatelna@mmr.cz, není nutno doplnit podání ověřeným elektronickým podpisem.


Právnické osoby by měly přednostně doklady zaslat prostřednictvím datové schránky.


Zdroj: MMR